معرفی رشته های دانشگاهی رشته زبان های خارجی
۱-آموزش زبان انگلیسی
۲-آموزش زبان روسی
۳-زبان چینی

SONY DSC

۴-زبان ایتالیایی
۵-زبان آلمانی
۶-زبان اسپانیایی
۷-زبان فرانسه
۸-زبان انگلیسی
۹-زبان ژاپنی
۱۰–مترجمی زبان انگلیسی
۱۱-مترجی زبان آلمانی