کتاب

 >>> خرید این کتاب ارزشمند <<<  >>> خرید این کتاب ارزشمند <<< بخشی از کتاب: « آنکه خود را حقیر می­ شمارد،حقیرانه هم می­ اندیشد، ایده ­هایش حقیرانه است و مغزش به تحجر می­ گراید. اما آنکه خود را دست کم نمی­ گیرد و به بزرگی خویش می­ اندیشد؛ توانایی­ اش روز افزون می­گردد. شجاعت، …

کتاب ادامه »